Điền thông tin đầy đủ

Mô tả nào sau đây phù hợp nhất với cảm giác chóng mặt của bạn?
Tình trạng chóng mặt của bạn là chóng mặt thực sự. Bạn bị chóng mặt liên tục hay theo từng cơn?
Cơn chóng mặt của bạn kéo dài bao lâu?
Bạn có bị giảm thính lực hoặc ù tai không?